Overheid maakt nieuwe afspraken met energiebedrijven over energiebesparing

DUURZAAM

Een overzicht van je energieverbruik ontvangen? Bij veel energieleveranciers wordt er al om de maand of om de 2 maanden een overzicht van het energieverbruik toegestuurd. Handig toch! Want zo kun je ervoor zorgen dat je toch wat bewuster om gaat met je energieverbruik in huis. Ook is het een goede manier om te weten of je genoeg betaald voor energie of dat je jouw maandelijks termijnbedrag juist moet opschroeven.

80% consumenten niet bewust van energieverbruik

Toch blijkt uit een enquête die door onze overstappers is ingevuld dat 80% van de consumenten pas naar hun energieverbruik gaan kijken als zij een jaarnota op de deurmat krijgen waarop blijkt dat er te weinig betaald is en er bijbetaald moet worden. Goed nieuws: De overheid en bedrijven in de energiesector hebben afspraken gemaakt om het energieverbruik van huishoudens en kleine bedrijven te verlagen. Dat heeft het kabinet dinsdag bekendgemaakt.

Energieakkoord 2013

In 2013 bereikten de overheid en bedrijven in de energiesector het zogeheten Energieakkoord. Een van de doelstellingen uit dat akkoord is, om in 2020 100 petajoule (= 1.000.000.000.000 kilojoule) minder energie te verbruiken in Nederland. Om deze doelstelling te behalen, hebben het kabinet, energieleveranciers, netbeheerders en bedrijven voor besparingsproducten en –diensten onlangs afspraken gemaakt over hoe ze energie bij huishoudens en kleine bedrijven kunnen (laten) besparen. Een berekening van het Energieonderzoek Centrum Nederland laat zien, dat de onlangs genomen maatregelen in 2020 een besparing van 10 petajoule zouden kunnen realiseren.

De overheid helpt een handje

Bedrijven zoals energieleveranciers en netbeheerders gaan particulieren en kleine bedrijven proberen aan te zetten tot energiebesparing. Hiervoor wordt van overheidswege 160 miljoen euro beschikbaar gesteld voor subsidies. Dit geld kan gebruikt worden voor de aanschaf van o.a.:

Het gebruik van warmtepompen en zonneboilers dringt de CO2 uitstoot terug. Met een slimme thermostaat ben je je meer bewust van je energieverbruik, wat leidt tot energiebesparing. Dit kan je al gauw € 45,- besparen op je jaarrekening.

Duurzaam samenwerken

Door de keuze voor goedkopere, duurzame energie vermindert de vraag naar fossiele energie. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de leveranciers hiervan. Grote olieproducerende naties en oliemaatschappijen realiseren zich, dat ook zij zich op duurzame energie moeten gaan richten als zij mee willen blijven spelen op de wereldmarkt. Vandaar dat naties als Saudi-Arabië en Dubai zich ondertussen steeds meer en meer richten op zonne-energie. Oliemaatschappijen zullen zich langzaamaan moeten gaan veranderen in duurzame energiebedrijven. Zo wordt er bijvoorbeeld bekeken of boorplatformen gekoppeld kunnen worden aan windmolenparken.

Een stap in de goede richting

De afspraken die gemaakt zijn tussen de overheid en de energiebedrijven zijn een goede stap in de richting van een besparing van 100 petajoule in 2020. Maar wat de overheid en bedrijven ook overeenkomen, de consument kiest nog altijd zelf! Naast het bewuster bezig zijn met het energieverbruik krijgen steeds meer huishoudens de smaak van het energie vergelijken te pakken. Hoewel niet iedereen ermee te koop loopt, stapte in 2016 toch 17% van de huishoudens over van energieleverancier. En zo gek is dat niet. Kijk maar eens in onze online energievergelijker. Jouw financiële meevaller is al snel zo’n 200-400 euro.