Waarom overstappen op duurzame energie?

DUURZAAM

Steeds meer huishoudens en ondernemers stappen over op groene energie door zonnepanelen of windmolens aan te schaffen. Ook de overheid stimuleert het overstappen naar duurzaam opgewekte energie met subsidieregelingen. Maar wat is groene energie? Wat zijn de voordelen en nadelen van duurzame energie? Waarom zou je overstappen op duurzame energie?

Energie wordt van oudsher opgewekt in centrales die worden gestookt op kolen, olie of aardgas. Hierbij komt CO2 vrij, een gas dat schade aanricht aan met milieu, het klimaat en de luchtkwaliteit. Om dit tegen te gaan, stappen steeds meer mensen over op groene stroom: energie die wordt opgewekt met zonnepanelen, windmolens, waterkrachtcentrales en biomassa. Ook staat het energievraagstuk hoog op de internationale agenda: de Europese Unie wil in 2050 minstens de helft van alle energie opwekken vanuit duurzame bronnen.

De voordelen van duurzame energie

  • Duurzame energie is dus beter voor het milieu en zorgt voor een schonere wereld. De keuze voor groene energie is dus een keuze voor de toekomst en voor een leefbaar klimaat voor toekomstige generaties.
  • Als er meer duurzame energie is, ben je niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen. Deze fossiele brandstoffen raken op den duur ook op, dus we zullen sowieso moeten zoeken naar alternatieven.
  • Omdat elk land zelf duurzame energie kan opwekken, is het niet meer nodig om olie te importeren uit andere landen. Omdat de vraag naar olie door nieuwe economieën zoals China alleen maar zal toenemen, zal de vraag naar olie op den duur groter zijn dan het aanbod.
  • Duurzame bronnen zijn voor iedereen toegankelijk. Zon, water en wind heb je overal. Het is dus mogelijk om met zonnepanelen op het dak van je eigen huis je eigen energie op te wekken. Als je je investering eruit hebt, heb je dus in feite gratis energie.
  • Je kunt duurzame energie voor jezelf opwekken en het overschot terugleveren aan het net. De opbrengst daarvan wordt verrekend met je eigen verbruik. Daarnaast zijn er nieuwe energiebedrijven die deze teruggeleverde energie weer doorleveren aan huishoudens die niet zelf energie opwekken, maar wel een keuze maken voor groene stroom.

De nadelen van duurzame energie

  • De aanschafkosten van zonnepanelen en andere middelen om duurzaam energie op te wekken zijn hoog. De overheid probeert de overstap naar groene energie wel aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld subsidies te geven op zonnepanelen.
  • Het is niet altijd eenvoudig om de juiste hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Op een windstille dag wordt er geen energie opgewekt. Maar energie kun je opslaan, dat geldt voor windenergie, maar ook voor zonne-energie.
  • Sommigen ergeren zich aan de landschapsvervuiling die windmolens met zich meebrengen, of aan de aantasting van natuurgebieden als gevolg van de aanleg van stuwmeren.

Misschien helpen deze voor- en nadelen je bij een beslissing om over te stappen naar groene energie, of helpen bij een keuze voor voor een bepaalde vorm van groene energie. Vast staat dat steeds meer mensen, inmiddels al een derde van alle huishoudens in Nederland, kiest voor duurzame energie.

Groenste energieaanbiedingen 2017

Zie ook dit blog over de meest groene energieleveranciers voor meer informatie over de totstandkoming van de beoordeling. Wil je meer lezen over groene energie of prijzen van groene energie vergelijken? lees dan gier verder:


Groene Energie

Leverancier Jaarprijs
1
€1172,95
€175 welkomstkorting
2
€1180,26
Speciaal groen tarief
3

€1197,05
€120 welkomstkorting
!
Gebaseerd op: Stroom:2600 kWh & Gas:1100 m3.
Geupdate op 27.02.2020.