Eneco uitgeroepen tot groenste stroomleverancier

DUURZAAM

Bij een vergelijking tussen de grote energiereuzen is Eneco uitgeroepen tot de groenste stroomleverancier.

Hiermee verslaan zij grote spelers Nuon en Essent. Nuon en Essent scoren een onvoldoende op het gebied van duurzaamheid. Dit onderzoek is gehouden door de Consumentenbond, Hivos, Natuur & Milieu en Greenpeace.

Wel valt op dat vier kleine energiebedrijven een tien scoren op duurzaamheid. Dit zijn Windunie, Raedthuys, Huismerk Energie en Qurrent. De stroomleveranciers zijn beoordeeld op hun investeringen in:

  • stroomopwekking
  • productie
  • levering en inkoop van elektriciteit

Op basis van deze investeringen is er een ranglijst gemaakt. De ranglijst is ingedeeld in drie groepen. De koplopers (cijfer 6+), grijze middenmoot (4,5 tot 6) en hekkensluiters (lager dan 4,5). Bekijk in het tabel hieronder de gehele ranglijst:

koplopers grijze middenmoot hekkensluiters
1 Raedthuys (Pure Energy) Qwint Vattenfall/Nuon
2 Windunie Electrabel Atoomstroom
3 Huismerk Energie Eon Delta
4 Qurrent Energiedirect Essent
5 Greenchoice Budget Energie
6 HVC Energie Anode Energie
7 Eneco De Groene Belangenbehartiger
8 Kas Energie Oxxio
9 Innova Nederlandse Energie Maatschappij
10 Robin Energie
11 Main Energie

Volgens de onderzoekers zijn energieleveranciers gemiddeld iets groener geworden dan in het afgelopen jaar. Dit jaar scoren er negen energiebedrijven een voldoende. Vorig jaar waren dit er zes.