Bedrijven moeten aantonen dat ze energie besparen

DUURZAAM

Om de doelen uit het Energieakkoord te halen wil de overheid dat ruim 100.000 bedrijven jaarlijks gaan rapporteren welke maatregelen ze nemen om energie te besparen.

Volgens de Wet Milieubeheer zijn bedrijven verplicht om alle energiebesparende maateregelen te nemen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Weinig bedrijven zijn bekend met deze wet en tot op heden heeft de overheid er niks tot weinig aan gedaan om deze wet te handhaven.

Het gaat hierbij meer om grotere kantoren, winkels, fabrieken en restaurants die meer dan 48.000 kWh stroom en meer dan 24.000 m3 gas verbruiken.

Energieakkoord 2020

Over 2 jaar moet Nederland ongeveer honderd petajoule minder energie verbuiken dan in 1990. Volgens de laatste rapporten van de Nationale Energieverkenning wordt maximaal 75 petajoule aan bezuinigingen gehaald. Door de Wet Milieubeheer strenger te controleren zou zo ook het tekort van 25 petajoule worden behaald.

Lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW Ed Nijpels is blij met de nieuwe stap:

“Deze informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van deze wet. Dit is nodig omdat in voorgaande jaren de handhaving van de wet niet effectief was. Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing te weinig op. Nu kunnen we echt meters maken.”

De Vereniging van Nederlande Gemeenten gaat samen met werkgeversorganisatie VNO/NCW uitzoeken hoe de bedrijven precies banderd zullen worden en hoe de overheid dit gaat controleren. Volgens deskundigen gaat het simpelweg om kleine maatregelen die bedrijven kunnen nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van de normale verlichting naar LED-verlichting.

Hernieuwbare energie uit zon en wind

Naast de doelstellingen voor energiebesparing blijft ook de doelstelling om meer hernieuwbare energie uit zon en wind te halen achter. Nederland dreigt het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 niet te halen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat nu samen met provincies en gemeenten, proberen vastgelopen windenergieprojecten op land vlot te trekken.

Een stap in de goede richting

Wat de overheid en bedrijven ook overeenkomen, de consument kiest nog altijd zelf! Naast het bewuster bezig zijn met het energieverbruik krijgen steeds meer huishoudens de smaak van het energie vergelijken te pakken. Hoewel niet iedereen ermee te koop loopt, stapte in 2016 toch 17% van de huishoudens over van energieleverancier. En zo gek is dat niet als de keuze om groene stroom af te nemen ook nog eens kan besparen in de portmonnee.

Bekijk hier de beste energieleveranciers voor jouw nieuwe adres!