Stop energie in besparen

DUURZAAM

Energie besparen is een prachtig ideaal dat stopt als het winter wordt. Vermoeidheid en luiheid weerhouden de meeste mensen ervan om het licht in de keuken uit te doen of een extra dekentje te pakken inplaats van de verwarming hoger te zetten. En dat is goed te begrijpen. Toch willen de meeste mensen wel besparen op energie zodat dat geld gebruikt kan worden voor een zonvakantie. En wat is er mooier om bij te dragen aan een schonere en duurzame aarde?

Wat te doen?

Je wordt tegenwoordig doodgegooid met allerlei spotjes en aanbiedingen van energieleveranciers. Slimme meters, thermostaten, super geavanceerde huiscomputers, gebruiksoverzichten en de goedkoopste tarieven voor energie.

Welke moet je nemen? Kies je voor een bewustmakend overzicht, goedkope tarieven of een slimme meter? Welke kies je en welke laat je daarmee schieten? Een moeilijke keuze waar je hier niet een pasklaar antwoord gaat vinden.

De overheid grijpt in

Om de keuze iets makkelijker te maken voor je heeft de overheid ingegrepen. Om de slechtste deals beter te maken is er een convenant gesloten. Zo voldoet zelfs de slechtste deal aan een minimum set aan eisen.

Samen met Energie – Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Uneto-VNI en Netbeheer Nederland hebben het ministerie van EZ en het ministerie van BIZA een lijst met minimum doelstellingen opgesteld.

De doelstelling

De uiteindelijke doelstelling van het convenant is voor de overheid om de energie besparing die Nederland moet halen voor 2020 te halen. In totaal moeten 750.000 huishoudens in 2020 gebruik maken van de slimme meters en diensten van energie leveranciers. Dit staat gelijk aan een besparing van 150.000 keer het gemiddelde energieverbruik van een huishouden.

Er is echter nog een doelstelling. Iedereen wil duurzaam zijn maar niemand wil er voor betalen. Met het convenant zal de burger uiteindelijk minder betalen voor zijn energie en de kosten van de verbeteringen terugverdienen.

Waarmee gaan we de doelstellingen halen?

In het convenant zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Het verbruik- en kostenoverzicht (VKO)moet verbeteren en duidelijker
  • Slimme meters en thermostaten installeren
  • Ventilatieluchtwarmtepompen aanbieden

Deze maatregelen zorgen voor een enorme CO2 reductie. Zo zorgt een warmtepomp voor een afname van 70% aan CO2 in vergelijking met een hr-ketel en of grijze stroom.

Eén van de drie oplossingen zou al een grote stap voorwaarts zijn. De verbruik- en kostenoverzicht verbeteren is een taak van de energie leveranciers. Het nu al vragen bij de leverancier om een slimme meter en een nieuwe modernere thermostaat is iets wat je zelf kan doen. Lever een bijdrage aan het milieu en nog belangrijker je portemonnee.