Hernieuwbare energie aandeel gestegen in 2015

DUURZAAM

Het aandeel van hernieuwbare energie op het totale energieverbruik in Nederland is in 2015 gestegen van 5,5% naar 5,8%.

Dit maakte het CBS op 26 mei bekend. Er is dus nog een lange weg te gaan om de doelstelling van het energieakkoord te behalen: 14% hernieuwbare energie in 2020.

De groei van duurzame energie in 2015 viel tegen door een lage toename van energie uit biomassa. Ook het stijgende energieverbruik (2%) in ons land had een dempend effect.

Meer energie uit wind, zon en aarde

De stijging van het aandeel hernieuwbare energie is met name te danken aan de toename van windenergie, zonne-energie en energie uit aardwarmte. Het energieverbruik uit deze 3 energiebronnen steeg met 21%, terwijl het energieverbruik uit biomassa met slechts 2% toenam.

Hernieuwbare energie voor 70% uit biomassa

Door biomassa zoals rioolslib, mest, houtafval, gft te verbranden, vergisten of vergassen komt bio-energie vrij. Bio-energie heeft meestal de vorm van warmte. Deze warmte kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de verwarming van woonwijken. Vorig jaar steeg het gebruik van bio-energie voor verwarmingsdoeleinden met 7%.

Merendeel bio-energie voor opwekken elektriciteit

De meeste bio-energie wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Hoe wek je elektriciteit op uit biomassa? Denk hierbij aan het mee stoken van biomassa in kolencentrales, aan het opwekken van elektriciteit uit biogas of aan een biomassa verbrandingsketel met een warmtekrachtkoppeling. Laatstgenoemde ketel bevat geen warmwaterketel, maar een stoomketel en stoomturbine. Met behulp van de stoom wordt elektriciteit opgewekt. De restwarmte wordt opgeslagen en gedistribueerd om elders te worden gebruik als verwarming voor gebouwen.

Ons energieverbruik onder de loep

Een leuk weetje: hoe is het energieverbruik in ons land opgebouwd?

  • Warmte – ongeveer de helft van het totale energieverbruik
  • Elektriciteit – 40%
  • Vervoer – ruim 10%
  • Overigens is in het vervoer het verbruik van biobrandstoffen met 10% afgenomen.

14% duurzame energie in 2020

De overheid, natuur- en milieuorganisaties, werkgeversorganisaties en vakbonden hebben in 2013 een energieakkoord gesloten. Het te bereiken doel in 2020: 14% van het energieverbruik in Nederland is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Dit aandeel is voor 2023 op 16% gezet. Om de doelstellingen te bereiken zijn bedrijven en organisaties sinds kort verplicht om aan energiebesparing te doen. Want: hoe lager het energieverbruik, hoe gemakkelijker de doelen te bereiken zijn. Ook zet de rijksoverheid in op windenergie en zullen de komende jaren meerdere windparken op zee gebouwd worden.

Energiebesparing = kostenbesparing

Wil jij ook een steentje bijdragen? Er zijn tal van mogelijkheden om jouw eigen energieverbruik terug te dringen. Denk aan isolatie van uw woning, de verwarming een uur voor het slapen gaan uitzetten, een oude cv-ketel vervangen. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor jouw portemonnee. Zoek je een snelle manier om op jouw energiekosten te besparen? Dan kunt je ook energie vergelijken en overstappen van energieleverancier. Nieuwe klanten worden beloond met hoge overstapkortingen en/of actietarieven. Kijk nu vrijblijvend in onze energievergelijker om te zien wat jouw besparingsmogelijkheden zijn.