Energie besparen met Bill Gates

DUURZAAM

DEN HAAG – Nederland hoort sindskort bij de groep van landen die de komende vijf jaar de investering in innovaties op energiegebied gaat verdubbelen. De zogeheten ‘Mission Innovation’ club wordt financieel gesteund door niemand minder dan oprichter van Microsoft en filantroop Bill Gates.

Nederland is met unanieme instemming van de huidige leden toegelaten als nieuw lid van de Mission Innovation club. Door deze toetreding kan Nederland ook gaan profiteren van extra private middelen. Een groep private investeerders zoals Bill Gates stelt deze middelen beschikbaar voor schone energie en energiebesparing.

Bill Gates over energie: Innoveren naar nul! | TED Talk:

Minister Henk Kamp van Economische Zaken vindt dat Nederland baat heeft bij goede internationale samenwerking. Door lidmaatschap van Mission Innovation kan Nederland de ambities op klimaatgebied kosteneffectief realiseren en haar kennis versterken. Ook krijgen Nederlandse oplossingen een sterkere concurrentiepositie in de sterk geglobaliseerde energiemarkt.

De Mission Innovation club kan door te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen op energiegebied helpen om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs na te komen. Daarin is afgesproken om de temperatuur niet meer dan twee graden te laten stijgen en de uitstoot van vervuilende broeikasgassen verder te beperken.