Infographic duurzame energie 2016

Duurzame energieproductie flink gestegen in 2016 (Infographic)

DUURZAAM

In 2020 moet 14% van het Nederlandse opgewekte energie bestaan uit duurzame energie. Dit is onderdeel van de hernieuwbare energiequota die in 2009 is opgezet.

Eerder was het doel 16%. Echter achtte de regering Rutte dit niet haalbaar en stelde het doel bij naar 14%.

Vanaf 2014 kwam er meer budget beschikbaar voor productie van groene energie. Echter leidde dit niet tot een drastische groei. In 2014 was de totale productie aan duurzame energie 5,5%. In 2015 steeg de totale productie met 0,3% naar 5,8%.

Nieuw windpark in Schiermonnikoog

Daar is in 2016 verandering in gekomen. Door de komst van een nieuw windpark in Schiermonnikoog is de totale productie aan duurzame energie met maar liefst 15% gestegen. Van de totale energieproductie is 13% afkomstig uit duurzame energiebronnen in 2016. In 2015 was dit 11%. Dit betekent dat Nederland bijna aan de quota voldoet van 14%.duurzame-energie-infographic

klik op afbeelding voor vergroting


Deel deze infographic

Nederland loopt achter op gemiddeld Europa

In 2023 moet 16% van alle energieproductie uit duurzame energie bestaan. Het gemiddelde in Europa ligt op 20%. Veel landen hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in productie van duurzame energie. Duitsland produceert met hun groei meer dan onze totale productie. In IJsland werd in 2014 voor 77% aan duurzame energie geproduceerd, terwijl hun target voor 2020 op 64% staat.

Nederland heeft een flinke inhaalslag gemaakt met deze groei. Welke noodzakelijk is om aan de quota te voldoen. Om echter de opwarming van de aarde te verminderen en het echte doel te bereiken van de hernieuwbare energiequota, zullen we vaker een groei moeten realiseren van tien procent of meer.