Wat is salderen?

Wat is salderen?

Terug

Salderen betreft het verrekenen van de afgenomen elektriciteit met de terug geleverde elektriciteit. Dit wordt gedaan door ieder jaar een afrekening te maken van het totale energieverbruik, waarbij alle stroom die aan het net wordt terug geleverd in mindering wordt gebracht met de stroom die afgenomen is.

Het in mindering brengen van de terug geleverde energie met de stroom die afgenomen is, wordt ook wel salderen genoemd. Heb je meer energie terug geleverd dan dat je afgenomen hebt voor jouw huishouden, dan krijg je hier een zogeheten terugleververgoeding voor na het salderen.