Transportprognose - Alles Over Energie

Transportprognose

contractalarm Terug

De transportprognose is een door de aangeslotene of programmaverantwoordelijke per tijdstip opgestelde ingediende planning van de som van afname per netaansluiting dat valt onder de verantwoordelijkheid van de aangeslotene of de programmaverantwoordelijke.