Onderwaarde, calorische - Alles Over Energie

Onderwaarde, calorische

contractalarm Terug

Als je een jaarrekening van uw energieleverancier krijgt, ziet je op deze rekening altijd het begrip ‘calorische waarde’ staan.

De calorische waarde ontstaat door het samenvoegen van diverse soorten gas en geeft aan hoe snel een brandstof een kilo water bij een atmosfeerdruk van 14,5 naar 15,5 graden Celsius kan verwarmen.

De calorische waarde wordt ook wel de energie-inhoud genoemd en betreft de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas.

Calorische onderwaarde

Bij het verbranden van koolwaterstoffen, is waterdamp één van de verbrandingsproducten.

Bij het condenseren van waterdamp komt ook warmte vrij. Als bij het vaststellen van de energie-inhoud van 1.30 m aardgas wordt uitgegaan van de warmte die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas, spreekt men van de onderwaarde. De calorische onderwaarde van aardgas is 31,65 MJ/m30.