Joule - Alles Over Energie

Joule, megajoule en gigajoule

contractalarm Terug

Energie kan worden uitgedrukt in de eenheid Joules, ook wel afgekort met ‘J’. In Nederland wordt elektriciteit uitgedrukt in kWh en de energie-inhoud van aardgas in MJ (megajoule) of GJ (gigajoule).

1 kilojoule of KJ staat voor 1000 Joule, 1 megajoule of MJ staat voor 1000 kilojoule en 1 gigajoule of GJ staat voor 1000 megajoule. Eén Joule komt overeen met één Wattseconde.