Dienst toezicht energie - Alles Over Energie

Dienst toezicht energie

contractalarm Terug

De DTe, ook wel Dienst Toezicht Energie of Dienst Uitvoering en Toezicht Energie, is een onderdeel van de NMa. De NMa wordt ook wel de Nederlandse Mededingingsautoriteit genoemd en betreft een onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk was voor het uitvoeren van de Mededingingswet van 1998 tot 2013.

De Dienst Toezicht Energie zag erop toe dat de regels van de Nederlandse Mededingingsautoriteit binnen de Mededingingswet goed werkten en op de juiste manier werden toegepast. Kregen marktpartijen een geschil met elkaar, dan moesten zij aan de NMA en de DTe om beslechting van dit geschil vragen.