Daltarief - Alles Over Energie

Daltarief

contractalarm Terug

Als je gebruik maakt van energie door middel van dubbeltarief, betaal je een hoog tarief (normaaltarief genoemd) en een laag tarief (daltarief genoemd). Wanneer je normaaltarief of daltarief moet betalen, is afhankelijk van het moment waarop je energie wil gebruiken.

Gebruik je energie in de nacht, in het weekend en op feestdagen, dan rekent je altijd af volgens het lage tarief ofwel het daltarief. Dit komt omdat deze momenten onder de daluren van energie vallen. Gebruik je energie op andere momenten in het jaar, dan betaal je het normaaltarief voor energie.

Je betaalt onder andere normaaltarief op werkdagen tussen 07:00 uur en 21:00 uur of 23:00 uur. Welke eindtijd voor normaaltarief geldt (en begintijd voor daltarief), is afhankelijk per regio.

Daltarief gebruiken

Je kan enkel gebruik maken van daltarief als je een contract met dubbeltarief afsluit. Het afsluiten van een contract met dubbeltarief is enkel mogelijk als je een meter heeft met tenminste twee (actieve) telwerken.