Compost - Alles Over Energie

Compost

contractalarm Terug

Compost is mest dat geproduceerd wordt uit plantenresten en ander natuurlijk afval. Je kan compost onder andere gebruiken als mest om je planten goed te laten groeien, maar het natuurlijke afvalproduct kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden.

Zo kan compost bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opwekken van bio energie: een energievorm die uit natuurlijke bronnen zoals compost en mest wordt gewonnen en onder de noemer duurzame energie valt.