Bedenktijd - Alles Over Energie

Bedenktijd

contractalarm Terug

Bij het afsluiten van een energiecontract, heb je volgens de Nederlandse wet altijd veertien kalenderdagen (dus geen werkdagen) bedenktijd. De bedenktijd houdt in dat je na het ontvangen van de contractbevestiging van de leverancier van je energie, altijd veertien kalenderdagen de tijd hebt om terug te komen op je beslissing.

Kom je inderdaad terug op je beslissing, dan kan je het contract annuleren zonder dat hier extra kosten aan worden verbonden door de energieleverancier. Wil je je contract in de bedenktijd opzeggen, dan wordt aangeraden om dit zowel telefonisch als schriftelijk te doen.

Afzien van bedenktijd onmogelijk

Vanaf 13 juni 2014 is het onmogelijk om af te zien van de wettelijke bedenktijd van veertien kalenderdagen als het op de levering van energie aankomt. Bij spoedaansluitingen blijft het wel mogelijk om binnen veertien kalenderdagen energie te leveren.

Mocht je binnen deze veertien kalenderdagen toch afzien van het energiecontract, dan wordt enkel de door jou verbruikte energie door de energieleverancier gerekend. Je kan in dit geval later alsnog een nieuw contract afsluiten.