Autoriteit Consument & Markt - Alles Over Energie

Autoriteit Consument & Markt

contractalarm Terug

De Autoriteit Consument & Markt wordt ook wel ACM genoemd en betreft een onafhankelijke toezichthouder op de mededinging, telecommunicatie en consumentenbescherming. De ACM is in het jaar 2013 ontstaan uit een fusie van de Consumentenautoriteit, de OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

De verantwoordelijkheid van de ACM

De ACM is verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere de Mededingingswet, de Elektriciteitswet en de Gaswet en beschermt consumenten op diverse niveaus tegen de invloeden en krachten van grote bedrijven in ons land.

Doet een bedrijf iets dat niet in de Mededingingswet, de Elektriciteitswet of de Gaswet valt, dan kan de ACM hier sancties op leggen om de consumenten in ons land te beschermen.