Aardgas - Alles Over Energie

Aardgas

contractalarm Terug

Aardgas is één van de fossiele brandstoffen die in ons land afgenomen kan worden. De fossiele brandstof is meer dan honderd miljoen jaar geleden ontstaan uit diverse planten- en dierenresten en bestaat voornamelijk uit de stof methaan. Het gas dat gebruikt wordt als brandstof, zit ingeklemd tussen diverse lagen in de grond.

Als het gesteente poreus is, borrelt het gas omhoog en kan het gas gewonnen worden. Als het aardgas omhoog borrelt, ontstaan gasreservoirs. In deze gasreservoirs wordt geboord om het gas vervolgens helemaal naar boven te halen en te winnen als energiebron.

De calorische waarde van aardgas is de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas. Hoeveel energie een kubieke meter aan aardgas bevat, verschilt per gasveld en kan dus niet specifiek benoemd worden.

Gasbronnen in het noorden van Nederland

In het noorden van het land zijn enkele gasbronnen of gasreservoirs te vinden. De grootste gasbron in het noorden van ons land, is het gasveld in Slochteren. Deze gasbron wordt regelmatig gebruikt om gas te winnen door middel van boringen.